/ Category / մտային աղոթք

մտային աղոթք

    (1866-1938թթ.) Քրիստոսի Եկեղեցին սեպտեմբերի 24-ին նշում է սբ. Սիլուանոս Աթոսացու հիշատակը: Նա աթոսյան և, ընդհանրապես, ուղղափառ վանականության ժամանակակից…
  «Գաղտնիքն այն է, որ անդադար խնդրենք Քրիստոսի հետ մեր միությունը՝ առանց ասելու. «Տու՛ր ինձ այս, տու՛ր ինձ այն...»: Բավական…
      Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)    Աղոթքն զգանք իբրև անհրաժեշտություն   - Գե՛րոնդա, ես մեծ հավատք չունեմ…
  (1924-1994 թթ.) Խրատներ   Երբ մարմնի աչքերը փակվեն, ու հոգու աչքերը բացվեն, այնժամ պիտի տեսնենք բաներ, որ մեզ զարմացնելու…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com