/ Category / մոնթ

մոնթ

(1901-1959 թթ.) Նոյեմբերի 4/17 Սբ. Գևորգը` Մկրտության անունով Աթանաս Կարսլիդիսը, ծնվել է 1901 թ. Պոնտոսի Արգիրուպոլիս (Գյումուշխանե) քաղաքում, բարեպաշտ ընտանիքում:…
  Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.) Ընտանեկան կյանքի լավ սկիզբը      - Գե՛րոնդա, մի երիտասարդ, ով որոշել է ամուսնանալ,…
 Հունվարի 2/15     Սբ. Սերաֆիմը (Մկրտության անունը` Պրոքոր) ծնվել է 1759 թ. հուլիսի 19-ին Կուրսկ քաղաքում: Նրա ծնողներն էին Իսիդոր…