/ Category / Հովսեփ կաթողիկոս

Հովսեփ կաթողիկոս

  Մայիսի 26/հունիսի 8 Սբ. մեծ վկա Վարդանը ծնվել է շուրջ  388 թ. հայոց սպարապետ Համազասպ Մամիկոնյանի և սբ. Սահակ Պարթև…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com