/ Category / հոգևոր պայքար

հոգևոր պայքար

    (1866-1938թթ.) Քրիստոսի Եկեղեցին սեպտեմբերի 24-ին նշում է սբ. Սիլուանոս Աթոսացու հիշատակը: Նա աթոսյան և, ընդհանրապես, ուղղափառ վանականության ժամանակակից…
  Հայր Կոդրատ Կարակալացի[1] (1931-† 28 օգոստոսի 2018) Իսկական մարդ, հավատարիմ ընկեր, հաճելի ու անձանձրույթ զրուցակից, քրիստոնյա բառիս բուն՝ ավետարանական…
(1924-1994) Խրատներ     Այսօր եկել է Անտոն Մեծի մարգարեության իրականանալու ժամանակաշրջանը. «Կգա ժամանակ, երբ մարդիկ կխենթանան, ու եթե ինչ-որ…
ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971թթ.) (շարունակություն)  ԽՆԴՐՎԱԾՔ ԵՐԿՐՈՐԴ     Այժմ Տերունական աղոթքի երկրորդ խնդրվածքի մասին կզրուցենք: Երկրորդ խնդվածքն է «եկեսցէ…