/ Category / Քրիստոս հարյավ

Քրիստոս հարյավ

    ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ Եթե մեկը բարեպաշտ է և աստվածասեր, բարի ու պայծառ այս տոնախմբությունը թող ըմբոշխնի: Եթե մեկը…
 Հունվարի 2/15     Սբ. Սերաֆիմը (Մկրտության անունը` Պրոքոր) ծնվել է 1759 թ. հուլիսի 19-ին Կուրսկ քաղաքում: Նրա ծնողներն էին Իսիդոր…