/ Category / Քրիստոսի Հարություն

Քրիստոսի Հարություն

  Ընթերցումներ. Առաք.: Գործք 6. 1-7: Ավետ.: Մարկ. 15. 43-47, 16. 1-8: Պենտեկոստարիոնի երրորդ կիրակիին Ուղղափառ Եկեղեցին նշում է այն…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com