/ Category / մարտիրոսներ

մարտիրոսներ

ՍԲ. ՊՈՐՖԻՐԻՈՍԸ ՆԵՌԻ ԵՎ ՆՐԱ ԿՆԻՔԻ` 666-Ի ՄԱՍԻՆ         I986 թ. Չերնոբիլյան աղետից հետո, երբ վախճանաբանական խուճապ սկսվեց, Աթոսից…
  Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.) -Գե՛րոնդա[1], սբ. Կյուրեղ Երուսաղեմացին ինչու՞ է ասում, որ վերջին ժամանակների մարտիրոսները «բոլոր մարտիրոսներից առավել…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com