/ Category / Աստուծո խոսք

Աստուծո խոսք

Հոկտեմբեր 23/Նոյեմբեր 5     Քրիստոսի սբ. նորավկա Վլադիմիր քահանա Համբարձումովը (Համբարձումյանը) ծնվել է 1892 թ. Ռուսաստանի Ցարիցին (Սարատով) քաղաքում:…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com