/ Category / Անդրշիրիմյան կյանք

Անդրշիրիմյան կյանք

20/02/2014
    Հաճախ կարելի է լսել այն հեգնական արտահայտությունը, թե` «էն աշխարհից» ո՞վ է վերադարձել, մինչդեռ իրականությունն այն է, որ…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com