/ Category / աղոթք

աղոթք

    (1866-1938թթ.) Քրիստոսի Եկեղեցին սեպտեմբերի 24-ին նշում է սբ. Սիլուանոս Աթոսացու հիշատակը: Նա աթոսյան և, ընդհանրապես, ուղղափառ վանականության ժամանակակից…
Սբ. Պաիսիոս Աթոսացի -Գե՛րոնդա, կլինի՞ պատերազմ: -Իսկ դուք աղոթու՞մ եք: Գարնանից ի վեր մինչև աշուն աղոթքի «զորակոչ » եմ հայտարարել,…
Սբ. Պաիսիոս Աթոսացի   Բարի՜ քառասնօրյա Պահք և բարի՜ Եռօրյա[1]: Մաղթում եմ, որ այս Պահքին շատ գործեր չունենաք և հոգեպես…
      Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)    Աղոթքն զգանք իբրև անհրաժեշտություն   - Գե՛րոնդա, ես մեծ հավատք չունեմ…
Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)     -Գե՛րոնդաi, իմ դարդ ու ցավն աղոթքի խնդիրն է. շատ հետ եմ ընկած, ի՞նչ…
(1924-1994) Խրատներ     Այսօր եկել է Անտոն Մեծի մարգարեության իրականանալու ժամանակաշրջանը. «Կգա ժամանակ, երբ մարդիկ կխենթանան, ու եթե ինչ-որ…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com