/ Category / Վանական

Վանական

Սբ. Եվթիմիոս Մեծ Հունվարի 20/փետրվարի 2 Սբ. Եվթիմիոսը ծնվել է 378 թ. Փոքր Հայքի Մելիտենե (Մալաթիա) քաղաքում: Նրա ծնողները` Պողոսը…
Ծեր Տիմոթեոս վանահայր Աստուծո կամքը և մարդու ընտրությունը   Աստուծո կամքը մեկն է` այն, որ բոլոր մարդիկ Երկնքի Արքայությանն արժանանան:…
(1924-1994) Խրատներ     Այսօր եկել է Անտոն Մեծի մարգարեության իրականանալու ժամանակաշրջանը. «Կգա ժամանակ, երբ մարդիկ կխենթանան, ու եթե ինչ-որ…
Սեպտեմբերի 8/21      Սուրբ և Աստվածակիր հայր Սոփրոնիոսը ծննդով Պոնտոսի Խաղտիք նահանգից էր` Դեռենի շրջանի Լոցիոն գյուղից: Ծնվել է…