/ Category / վանական կյանք

վանական կյանք

Սբ. Եվթիմիոս Մեծ Հունվարի 20/փետրվարի 2 Սբ. Եվթիմիոսը ծնվել է 378 թ. Փոքր Հայքի Մելիտենե (Մալաթիա) քաղաքում: Նրա ծնողները` Պողոսը…
Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)               Տարիներն արագ են անցնում: Լավ է, որ երիտասարդը երկար ժամանակ խաչմերուկում առանց որոշման…