/ Category / սբ. Խորհուրդներ

սբ. Խորհուրդներ

  «...սուրբ քահանանե՛ր[1], ձեր եկեղեցիներում պետք է մկրտության մեծ ավազաններ (մկրտարաններ) ունենաք, որ երեխան ամբողջությամբ մեջն ընկղմվի, լողա այնպես, որ…
ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971 թթ.) (Շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ՉՈՐՐՈՐԴ     Այժմ խոսքը Տերունական աղոթքի չորրորդ խնդրվածքի մասին կլինի. «Զհաց մեր…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com