/ Category / ճշմարիտ քրիստոնյա

ճշմարիտ քրիստոնյա

(1724- 1783 թթ.) Աղոթքի մասին     Ամեն ժամ և ամեն րոպե մենք Աստուծո օգնության կարիքն ունենք: Այնպեսոր, ո'վ քրիստոնյա,…