/ Category / հոգևոր հայր

հոգևոր հայր

    Սբ. Հովհաննես Կղեմաքոս[1] Սինայեցի  (525-595 թթ.)      Ինչպես որ օձն առանց նեղ անցքից անցնելու անկարող է իր…
  Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.) Ընտանեկան կյանքի լավ սկիզբը      - Գե՛րոնդա, մի երիտասարդ, ով որոշել է ամուսնանալ,…
ԾԵՐ ՊԱԻՍԻՈՍ ԱԹՈՍԱՑԻ (1924-1994 թթ.)     -Գե՛րոնդա[1]…երբեմն երբ խիղճը մեզ կշտամբում է, ինչու՞ համապատախան ձևով չենք պայքարում, որպեսզի ուղղվենք:  …