/ Category / Հիսուս» անվան մասին

Հիսուս» անվան մասին

  Սբ. Հուստինոս Փիլիսոփա (110-165 թթ.)                            Ելից…
  Սբ. Հուստինոս Փիլիսոփա (110-165 թթ.)                            Ելից գրքում Մովսեսի միջոցով նույնպես խորհրդավորապես ազդարարվեց, և մենք իմացանք այն, որ…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com