/ Category / Հայր մեր

Հայր մեր

ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971 թթ.) (Շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ԵՐՐՈՐԴ             Այժմ երրորդ խնդրվածքի վրա կանգ կառնենք. «Եղիցին կամք քո որպէս…
ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971) ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ  ՏԵՐՈՒՆՈՒԿԱՆ ԱՂՈԹՔԻ ՄԱՍԻՆ   (շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ԱՌԱՋԻՆ               Անցյալ անգամ զրուցում էինք այն աղոթքի…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com