/ Category / Հաղորդության խորհուրդ

Հաղորդության խորհուրդ

ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971 թթ.) (Շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ՉՈՐՐՈՐԴ     Այժմ խոսքը Տերունական աղոթքի չորրորդ խնդրվածքի մասին կլինի. «Զհաց մեր…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com