/ Category / ծեր

ծեր

Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)               Տարիներն արագ են անցնում: Լավ է, որ երիտասարդը երկար ժամանակ խաչմերուկում առանց որոշման…
Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)     -Գե՛րոնդաi, իմ դարդ ու ցավն աղոթքի խնդիրն է. շատ հետ եմ ընկած, ի՞նչ…