/ Category / ծեր

ծեր

  Ապրիլի 1/14 «Թագավորի գաղտնիքը թաքցնելը լավ բան է, սակայն պատվավոր է, երբ մարդն Աստծո գործերն է հռչակում: Երբ մարդը…
Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)               Տարիներն արագ են անցնում: Լավ է, որ երիտասարդը երկար ժամանակ խաչմերուկում առանց որոշման…
Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)     -Գե՛րոնդաi, իմ դարդ ու ցավն աղոթքի խնդիրն է. շատ հետ եմ ընկած, ի՞նչ…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com