/ Category / Աստուծո զավակ

Աստուծո զավակ

ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971 թթ.) ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔԻ ՄԱՍԻՆ (Շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ           Հիմա մենք Տերունական աղոթքի հինգերորդ խնդրվածքի մասին…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com