/ Category / Աչքով տալ

Աչքով տալ

Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994) Խրատներ     Ով գրում կամ խոսում է սբ. Հայրերի մասին, բայց կրքերից չի մաքրվել, նման…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com