Սբ. Հուստինոս Փիլիսոփա (110-165 թթ.)                            Ելից…
Ծեր Տիմոթեոս վանահայր Աստուծո կամքը և մարդու ընտրությունը   Աստուծո կամքը մեկն է` այն, որ բոլոր մարդիկ Երկնքի Արքայությանն արժանանան:…
    Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.) Տերողորմյան` սատանայի դեմ ինքնաձիգը               - Գե՛րոնդա, տերողորմյան[1] ի՞նչ նշանակություն ունի:  …
17/12/2014
      Աղոթելիս մի՛ պահանջեք…       −Աստվածածի՛ն, Տիրամա՛յր իմ, բժշկի՛ր երեխայիս, պահանջու՛մ եմ: Նա իմ միակ որդին…
    Դեկտեմբերի 12/25 Տոն սբ. Սպիրիդոն Սքանչելագործի  Սբ. Սպիրիդոնը ծնվել է շուրջ 270 թ., Կիպրոսի Տրիմիթուս (Տրիմիթոն) քաղաքում: Նա…
    Հորդոր սաղմոսերգության     Որևէ ուրիշ գիրք Աստծուն այնպես չի փառաբանում, ինչպես հոգեշահ Սաղմոսարանը: Երբեմն հրեշտակների հետ Աստծուն…
  Դեկտեմբերի 3/16 Տոն սբ. Հովհաննես Լռակյացի` Կոլոնիայի եպիսկոպոսի        Սբ. Հովհաննեսը ծնվել է 454 թ. Փոքր Հայքի…
    Նոյեմբերի 28/ դեկտեմբերի 11 Տոն սբ. վկա Իրինարքոս Սեբաստացու        Սբ. մարտիրոսների վկայաբանություններում հաճախ կարելի է…
      Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)    Աղոթքն զգանք իբրև անհրաժեշտություն   - Գե՛րոնդա, ես մեծ հավատք չունեմ…
  Սբ. Տարասիոս Հայրապետ Կոստանդնուպոլսի (784-806թթ.) Ամենասուրբ Աստվածածնի մուտքը Տաճար                Պայծառ ու նորահրաշ է ներկա տոնախմբությունը, և միշտ…