/ Category / Տիրոջ Խաչափայտ

Տիրոջ Խաչափայտ

  Ապրիլի 1/14 «Թագավորի գաղտնիքը թաքցնելը լավ բան է, սակայն պատվավոր է, երբ մարդն Աստծո գործերն է հռչակում: Երբ մարդը…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com