/ Category / Տիբեթ

Տիբեթ

ԾԵՐ ՊԱԻՍԻՈՍ ԱԹՈՍԱՑԻ (1924-1994 թթ.) Մոգություն (Կախարդություն) Քանի որ բազմիցս եմ խոսել դրախտի, հրեշտակների և սրբերի մասին, որ օգուտ քաղեք,…