/ Category / վանական հերակտրություն

վանական հերակտրություն

 Հունվարի 2/15 Սբ. Սերաֆիմը (Մկրտության անունը` Պրոքոր) ծնվել է 1759թ. հուլիսի 19-ին Կուրսկ քաղաքում: Նրա ծնողներն էին Իսիդոր և Ագաթա…
ՊԱՅԾԱՌԱՏԵՍ ԵՎ ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ Դեկտեմբերի 2/15 Սբ. Պորֆիրիոս Կավսոկալիվացին (Մկրտության անունը` Էվանգելոս Բայրակտարիս) ծնվել է 1906 թ. փետրվարի 7-ին Հունաստանի Էվիա…
(1840-1924թթ.) Նոյեմբերի 10/23 Սբ. Արսենը[1] սրբածին Կապադովկիայից սերող վերջին սրբերից է, ով ժամանակակից Հունաստան է տեղափոխում քրիստոնեական Արևելքի կապադովկյան Հայրերի…
  Ծագումով ամերիկացի Քլարա Թելենը (ծնվ. 1984 թ.), քրիստոնեական հավատքի արմատները փնտրելով, 2008թ., Լարիսայի սբ. Հովհաննես Կարապետ վանքում (Հունաստան) ծանոթացավ…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com