/ Category / Սբ. Սաբբա Սրբացյալ

Սբ. Սաբբա Սրբացյալ

Դեկտեմբերի 3/16 Տոն սբ. Հովհաննես Լռակյացի` Կոլոնիայի եպիսկոպոսի Սբ. Հովհաննեսը ծնվել է 454թ. Փոքր Հայքի Նիկոպոլիս (այժմ` Շապին-Կարահիսար) քաղաքում, անվանի…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com