/ Category / սբ․ Կոզմաս Էտոլացի

սբ․ Կոզմաս Էտոլացի

    (հատված Սբ. Կոզմաս Էտոլացու (†1779) Ե դիդախեից) Գիտե՞ս, եղբա՛յրս, թե Աստված քեզ ինչպե՞ս է ուզում: Ինչպես դու չես…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com