/ Category / պահք

պահք

    ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ Եթե մեկը բարեպաշտ է և աստվածասեր, բարի ու պայծառ այս տոնախմբությունը թող ըմբոշխնի: Եթե մեկը…
    Սբ. Հովհաննես Կղեմաքոս[1] Սինայեցի  (525-595 թթ.)      Ինչպես որ օձն առանց նեղ անցքից անցնելու անկարող է իր…
    Սբ. Հովհաննես Կղեմաքոս[1] Սինայեցի  (525-595 թթ.) Հոգևոր մարգարիտներ     Սարսափելի է այն ծովը, որ նավարկում ենք: Այն…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com