/ Category / Մորֆուի Մետրոպոլիտ Նեոֆիտոս

Մորֆուի Մետրոպոլիտ Նեոֆիտոս

  «…Ձեր երեխաները ձեր աչքի լույսն են: Ե՛վ աչքերը, և՛ բերանը դեմք են ուզում, որ Աստծուն տեսնեն առանց դիմակի: Եթե…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com