/ Category / Կրքեր

Կրքեր

  Սբ. Պաիսիոս Աթոսացի Ֆրանսիայում, որ թեև զարգացած երկիր է, թերզարգացած չէ, վերջերս[1] 80.000 մարդ մահմեդական դարձան: Ինչու՞: Որովհետև մեղքը…
         Սբ. Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994թթ.)   -Գե՛րոնդա, ի՞նչն է տրտնջալու պատճառը և ինչպե՞ս կարելի է  դրանից խուսափել: -Պատճառը թշվառությունն է,…
Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994) Խրատներ     Ով գրում կամ խոսում է սբ. Հայրերի մասին, բայց կրքերից չի մաքրվել, նման…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com