/ Category / Կործանարար հեռուստացույց

Կործանարար հեռուստացույց

Սուրբը կործանարար էր համարում հեռուստացույցի ազդեցությունը բոլորի, հատկապես, երեխաների ու երիտասարդների համար: Նա ցավով էր անդրադառնում դեպքերի, երբ ծնողներն իրենց…