/ Category / Զրույցներ Տերունական աղոթքի մասին

Զրույցներ Տերունական աղոթքի մասին

ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971) ԱՂՈԹՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԲԱՌԵՐԸ     Այսօր Աստուծո օգնությամբ կսկսենք Տերունական աղոթքի մասին զրույցները: «Տերունական» անվանումն այն…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com