/ Category / երկնավոր Հայր

երկնավոր Հայր

ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971թթ.) (շարունակություն)  ԽՆԴՐՎԱԾՔ ԵՐԿՐՈՐԴ     Այժմ Տերունական աղոթքի երկրորդ խնդրվածքի մասին կզրուցենք: Երկրորդ խնդվածքն է «եկեսցէ…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com