/ Category / բժշկության շնորհներ

բժշկության շնորհներ

 Հունվարի 2/15 Սբ. Սերաֆիմը (Մկրտության անունը` Պրոքոր) ծնվել է 1759թ. հուլիսի 19-ին Կուրսկ քաղաքում: Նրա ծնողներն էին Իսիդոր և Ագաթա…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com