/ Category / Աստուծո կամք

Աստուծո կամք

ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971 թթ.) (Շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ԵՐՐՈՐԴ             Այժմ երրորդ խնդրվածքի վրա կանգ կառնենք. «Եղիցին կամք քո որպէս…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com