/ Category / Կյանքի խոսքեր

Կյանքի խոսքեր

  Պետք է իմանանք, որ քրտինքը, որ թափում ենք մեր մաքրագործվելու ու առաքինության համար, կորած չէ: Քրիստոս տեսնում է մեր…
  Դևերը գիտեն սաղոմսերգել, աշխարհի բոլոր աստվածաբաններից ավելի լավ են աստվածաբանում, բոլոր վանականներից ավելի շատ են հսկում. երբեք չեն քնում,…